za ścianą…

16 stycznia 2017

systematycznie
za ścianą
dźwięki
miłości

właśnie
teraz

ona

słyszę

kopulują
jak
miliony
setki
dziesiątki

w nieskończoność
Świata

może
cywilizacja
przetrwa?

Napisz odpowiedź


  • RSS