amor fati……..

17 października 2017

czym
przeznaczenie
twoje
z jakiego
nieba
prosto
spłynie
….
na głowę
nogi
ręce
na wodę
i pustynię
….
na serce
umysł
trzewia
na dzień
i noc
i wszechświat
….
bym
był
Kim
jestem
Panie
…..
…..
…..
…..
i z nieba
nigdy
nie spadł.

Napisz odpowiedź


  • RSS