kontekst…

wyrwana z kontekstu codzienności

jestem w nim

wierzę że

są jeszcze szlachetni ludzie

tworzę

własny kontekst

nie umiem bez uprzedzeń

Napisz odpowiedź


  • RSS